• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start / PROJEKTY / ERASMUS +

ERASMUS +

Uczymy się jeszcze lepiej uczyć!

Czyli nowy projekt współpracy szkół Erasmus+

pt.: „Various methods towards one goal – Successful Inclusive Education!

 

            Nasza szkoła jedną z fundamentalnych zasad swojej działalności uczyniła aktywne działania na rzecz integracji i wyrównywania szans uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na tym polu współpracujemy również z innymi szkołami europejskimi realizując wspólne projekty w ramach programu ERASMUS+.

 

            W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy działania w ramach nowego projektu pt.: Various methods towards one goal – Successful Inclisive Education!  tj. Różne metody pracy prowadzące do jednego celu – Udanej Edukacji Włączającej! Naszymi partnerami są placówki z Finlandii, Włoch, Hiszpanii, Macedonii i Grecji.

 

            Celem, który sobie postawiliśmy, jest zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi metodami pracy na zajęciach wykorzystującymi najnowszą wiedzę z zakresu dydaktyki oraz zdobycze współczesnej techniki. Umiejętności te zostaną wykorzystane po to, aby jeszcze lepiej indywidualizować naukę na lekcji tzn. dostosowywać omawiany materiał do możliwości i umiejętności każdego ucznia w klasie, ze szczególnym uwzględnieniem włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami w różnorodne działania grupowe na zajęciach, tak żeby rozwijali w harmonijny sposób swój potencjał edukacyjny. W myśl zasady: „nie ma ludzi idealnych, idealne są tylko zespoły” uczniowie mogą samodzielnie przekonać się, jak wiele mają do zaoferowania innym. Każdy z nich posiada jakąś umiejętność, która w zespole może być twórczo wykorzystana. W ten sposób wychowankowie uświadamiają sobie swoje mocne strony i budują na tej podstawie poczucie własnej wartości. I to jest właśnie pożądanym efektem indywidualizacji procesu nauczania!

 

  •            W dniach 22-26 października 2018 roku, w Kłodzku odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu, w ramach którego uczestnicy brali udział w szkoleniu

pt.: Innowacyjne sposoby włączania filmu do edukacji.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       Zapraszamy do naszych artykułów

                                                                                                                                                        Magdalena Replińska i Joanna Krech

                                                                                                                                  (koordynatorki projektu)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

FINLANDIA

„GREEN CARE & INCLUSION” – SPOTKANIE PROJEKTOWE ERASMUS+

 

W dniach 23 – 28 września 2019 r. w miasteczku Kokkola nad Zatoką Botnicką w Finlandii,  odbyło się czwarte spotkanie szkoleniowe nauczycieli w ramach projektu Erasmus+. Z naszej szkoły uczestnikami były panie: Joanna Krech, Marta Rusiniak i Natalia Zajączkowska.

Tematem warsztatów było „Green Care & Inclusion”, czyli wykorzystanie zasobów przyrody do różnego typu działań, które mają na celu między innymi usprawnienie procesu edukacji dzieci, szczególnie niepełnosprawnych oraz tych ze specyficznymi trudnościami w nauce; złagodzenie stresu i zapewnienie im doświadczeń przydatnych w dalszym życiu.

Uczestniczyłyśmy w zajęciach prowadzonych w różnych ciekawych miejscach, np. w stadninie koni i w owczarni. Kontakt dzieci ze zwierzętami uczy ich przede wszystkim pracy w zespole, komunikowania się oraz nowych umiejętności praktycznych. W trakcie zajęć dzieci doskonalą także wiedzę matematyczną, biologiczną oraz umiejętność czytania i pisania.

Program szkoleniowy był bardzo różnorodny. Miałyśmy możliwość zaobserwować sposoby wykorzystania przyrody w procesie edukacji dzieci w środowisku wiejskim, w lesie, w ogrodzie, ale także w pomieszczeniach i w obszarze miejskim – w tym przypadku w parku.

Ogromne wrażenie zrobił na nas widok fińskiej szkoły. Urzekły nas bogato wyposażone sale lekcyjne, nowoczesny sprzęt, pięknie wyeksponowane prace uczniów i oszałamiająca ilość rowerów przed szkołą!

Wróciliśmy do Polski bogatsi o nowe, cenne doświadczenia, które mamy nadzieję „zaszczepić” w naszej szkolnej rzeczywistości. Pewne elementy „green care” już u nas funkcjonują, np. w formie zajęć hortiterapeutycznych. Może w przyszłości na terenie szkoły pojawi się też jakieś zwierzątko…

 

„GREEN CARE & INCLUSION” – SPOTKANIE PROJEKTOWE ERASMUS+

 

W dniach 23 – 28 września 2019 r. w miasteczku Kokkola nad Zatoką Botnicką w Finlandii,  odbyło się czwarte spotkanie szkoleniowe nauczycieli w ramach projektu...

MACEDONIA

SPOTKANIE PROJEKTOWE ERASMUSA+ W PÓŁNOCNEJ MACEDONII

W dniach 20 – 24 maja 2019 roku, w niewielkim miasteczku Kavadarci w Północnej Macedonii, odbyło się trzecie spotkanie partnerów w ramach realizowanego w szkole projektu ERASMUS+ pt.: „Various methods towards to one goal – Successful Inclusive Education!”. 

Projekt ma na celu przeszkolić nauczycieli w nowoczesnych metodach pracy dydaktycznej, aby jeszcze lepiej radzili sobie z indywidualizowaniem procesu nauczania na lekcji i skutecznym włączaniem do niego uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami utrudniającymi im udział w lekcji prowadzonej w „typowy” sposób.

Tym razem warsztaty dla nauczycieli poświęcone były ocenianiu kształtującemu oraz nowoczesnym aplikacjom internetowym aktywnie włączającym uczniów w pracę na zajęciach. Z naszej szkoły brały w nim udział panie: Anna Nowak, Katarzyna Matys, Jolanta Ouada i Joanna Krech. Same zajęcia prowadzone były oczywiście przy pomocy aktywnych metod i zgodnie z zasadami oceniania kształtującego. Wspólne działania oraz możliwość podzielenia się z pozostałymi partnerami swoimi doświadczeniami i pomysłami, zaowocowały wieloma bardzo konstruktywnymi ideami do pracy na lekcjach.

Projekty Erasmus+ charakteryzują się również tym, że gospodarze spotkania starają się również jak najszerzej pokazać gościom specyfikę swojego kraju i regionu. Tak też było i w tym wypadku, podziwialiśmy porastające zbocza winnice, mieliśmy również możliwość zobaczenia miejsca, w którym powstaje słynne macedońskie wino.  Uczestniczyliśmy w Majowych Nocach Operowych, oglądając w Narodowej Operze w Skopije „Cyganerię” Giacomo Pucciniego. Zwiedziliśmy również Jezioro Ochrydzkie, leżące na pograniczu Północnej Macedonii i Albanii miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Program szkoleniowy i kulturalny spotkania był bardzo bogaty, sporo się nauczyliśmy, a przede wszystkim odkryliśmy Macedonię jako przepiękny kraj pogodnych, otwartych ludzi.

Joanna Krech

 

Innowacyjne sposoby włączania filmu do edukacji

Szkolenie pt.: Innowacyjne sposoby włączania filmu do edukacji.

Podczas warsztatów W dniach 22-26 października 2018 roku, w Kłodzku poznaliśmy metody pracy z tekstem audiowizualnym oraz sposoby doboru filmów i możliwości wykorzystywania ich w wychowaniu i edukacji. Nauczyliśmy się grać w gry uzupełniające projekcję, które rozwijają kreatywność uczniów i wszystkim pozwalają włączyć się do edukacyjno-wychowawczej zabawy. Poznaliśmy możliwości kart Dixit, Komiks czy kostek Story Cubes i sposoby ich wykorzystywania w metodzie „storrytellingu”. Pracowaliśmy również z aplikacjami do tworzenia filmowych tekstów oraz historii opartych lub rozwijających fabułę filmu lub problematykę, na której chcielibyśmy się skupić. Wykorzystywaliśmy aplikacje takie jak Kahoot!, Prisma czy Storybird oraz narzędzia do tworzenia z uczniami animacji, zdjęć i kolaży. Informacje przekazywane nam przez trenerów uzupełnialiśmy wymianą doświadczeń między partnerami.

 Szkolenie było bardzo intensywne, aktywne i twórcze – prowadzone w zindywidualizowany sposób, abyśmy na bieżąco mogli podpatrywać metody pracy z grupą i włączać je do własnej praktyki. Przed nami jeszcze pięć co najmniej równie ciekawych warsztatów zorganizowanych przez każdego z partnerów. Zdobytą na nich wiedzą i umiejętnościami będziemy się dzielić z innymi zainteresowanymi w ramach lekcji otwartych, przygotujemy również broszurę z propozycjami nowoczesnych zajęć włączających.

 Jesteśmy przekonani, że dzięki tym szkoleniom będziemy uczyć lepiej i bardziej kreatywnie, dzięki czemu wszyscy nasi uczniowie odkryją swoje możliwości i uwierzą w siebie!

 

Magdalena Replińska i Joanna Krech

(koordynatorki projektu)

ART THINKING

W dniach 10-15.03.2019 r., w Sineu na Majorce odbyło się szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ „Various methods towards one goal – Succesfull Inclusive Education”. To drugie z serii sześciu szkoleń, zaplanowanych w ramach projektu. Tematem warsztatów było „Art Thinking”, a głównym celem poznanie tej metody i możliwości jej wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela.

Udział w spotkaniu wzięli nauczyciele z sześciu szkół, będących partnerami w międzynarodowym projekcie, w tym ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kłodzku. Podczas szkolenia, oprócz poznania nowej metody pracy i jej aspektów, możliwa była wymiana doświadczeń dotyczących pracy w szkole między nauczycielami uczącymi w krajach partnerskich (Finlandia, Hiszpania, Grecja, Macedonia, Włochy i Polska). Zajęcia odbywały się w szkole, będącej partnerem w projekcie, co dało również możliwość obserwacji realiów hiszpańskiej edukacji.