• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Kontakt

kontakty

 

 

 

 

 

Plan lekcji

Jadłospis

Jesteś tutaj:Start / / UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE NNW


 

 

Szanowni Rodzice,

W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę

z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

 do wyboru:

wariant III – po rabacie -składka 50 zł

wariant V – po rabacie składka 82 zł

   płatna do 20.10.2018 r.

 

 Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl

AXA Pan Andrzej Kowalik pod nr tel.  508-238-997

email: akowalik@bezpieczny.pl

 

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia:

warunki umowy, szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia oraz likwidacja szkód dostępne są na stronie portalu

www.bezpieczny.pl

m.in.:

 Tabela Uszczerbku - https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

 Warunki Umowy -     https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

 Szybki Kontakt -       https://bezpieczny.pl/kontakt

 

 

 Zgłaszanie szkody:   

Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:

- wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania

https://bezpieczny.pl/dokument/wniosek-nnw-szkolne

 - kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy

      i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

 - kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni,

             lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

 

 Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

 -Zgłoszenie szkody on-line:  https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

lub

- Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na:  szkody@bezpieczny.pl

 lub

- Przesłać drogą listowną na adres :

  AXA TUiR S.A.

 Ul. Chłodna 51

 00-867  Warszawa

 

Każdy rodzic/opiekun ucznia przystępujący do ubezpieczenia zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia.