• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Jawny Rejestr

   

Nazwa

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Kłodzku

Podstawa prawna powstania rejestru

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych      ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Zakres danych gromadzonych w rejestrze

Rejestr nie obejmuje zbiorów wyłączonych z obowiązku zgłoszenia na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Sposób udostępniania danych z rejestru

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych dostepny jest w wersji papierowej w w siedzibie Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Kłodzku przy ul. Zamiejskiej 24, w sekretariacie szkoły.