• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Drodzy Rodzice!

 

Czy wiecie, że:

Wasze dziecko poznaje świat i rozwija inteligencję poprzez mówienie?

Brak mowy po 3 roku życia ogranicza rozwój poznawczy i powoduje spadek ilorazu inteligencji!

Żadne dziecko nie jest za małe, by zacząć uczyć się mówić!

Nigdy nie jest za wcześnie na rozpoczęcie terapii!

Daj szansę swojemu dziecku na harmonijny rozwój!

Jeśli zauważyłeś u dziecka niepokojące objawy takie jak:

 • brak uśmiechu na widok mamy ( do końca 3 miesiąca życia )

 • brak reakcji wyciągania rąk do bliskich osób ( do końca 6 miesiąca życia)

 • brak spoglądania za przedmiotem, który spadł ze stołu ( do końca 7 miesiąca życia)

 • brak gaworzenia (do końca 9 miesiąca życia)

 • brak gestu wskazywania palcem ( do końca 10 miesiąca życia)

 • brak reakcji na imię ( do końca 10 miesiąca życia)

 • brak naśladowania gestów: „pa pa”, „nie”, „tak”, „kosi kosi” ( do końca 11 miesiąca życia)

 • brak pierwszych słów ( minimum 2 słowa do końca 12 miesiąca życia),

  zgłoś się na  spotkanie konsultacyjne do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  Tam zostanie przeprowadzone badanie dziecka i jeśli obawy się potwierdzą, specjaliści wydadzą opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

     Zajęcia wczesnego wspomagania w naszej szkole  prowadzone są zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, której twórczynią jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

   Metoda ta bazuje na zjawisku neuroplastyczności mózgu, polegającej na zdolności tworzenia nowych synaps między komórkami, co pomaga w powstawaniu tzw. śladu pamięciowego. W czasie zajęć stymulowane są wszystkie funkcje poznawcze dziecka, już od pierwszych miesięcy życia.

  Metoda Krakowska jest terapią systemową, czyli całościową, w której wszystkie techniki powiązane są ze sobą wzajemnymi relacjami. Tylko stosowanie wszystkich technik daje szanse na powodzenie terapii.

    Punktem wyjścia terapii jest wczesna diagnoza. Rozpoczęcie stymulacji powinno nastąpić po zauważeniu pierwszych niepokojących objawów u dziecka.

  Podczas zajęć dziecko samo podejmuje działanie. Każdej zaś aktywności towarzyszy słowo.

   Głównym celem jest zbudowanie systemu językowego w umyśle dziecka.

  W Metodzie  Krakowskiej osiąga się to za pomocą ćwiczeń:

  •  sfery słuchowej
  •  sfery wzrokowej
  •  sfery węchowej, smakowej i dotykowej

  •  funkcji lewej półkuli mózgu
  •  motoryki
  •  pamięci
  •  kategoryzacji oraz myślenia przyczynowo-skutkowego
  •  naśladownictwa, w tym naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA),

  a także poprzez:

  •  rozwój systemu językowego czyli tzw. programowanie języka
  •  Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®
  •  prowadzenie Dziennika wydarzeń
  •  terapię zabawy i poprzez zabawę
  •  ćwiczenia myślenia przez analogię.
    Stosowanie wszystkich technik, w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb dziecka oraz  wczesne rozpoczęcie terapii, daje szansę na osiągnięcie sukcesu.

   Podjęcie terapii wymaga od rodziców codziennej pracy z dzieckiem w domu.

Terapią mogą być objęte:

 • dzieci zagrożone autyzmem

 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • dzieci z zespołem Aspergera

 • dzieci z zespołem Downa

 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 • dzieci z porażeniem mózgowym

 • dzieci z alalią i afazją

 • dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy

 • dzieci dwujęzyczne

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Prowadząca: Alina Chlebicka- neurologopeda