• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

OFERTA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Metoda Integracji Sensorycznej  jest kompleksową metodą terapeutyczną stosowaną w terapii dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami         w nauce szkolnej. 

 

EEG BIOFEEDBACK

Terapia EEG Biofeedback przeznaczona jest dla uczniów z zaburzeniami aktywności i uwagi:
- mającymi trudności z koncentracją,
- zachowaniami impulsywnymi,
- trudnościami w kontrolowaniu swoich emocji,
- nadpobudliwością ruchową.


HORTITERAPIA

Terapia ogrodnicza wykorzystuje zajęcia w ogrodzie i przebywanie wśród roślin w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka, a także jego relacji międzyludzkich. Ta dziedzina nauki i równocześnie rodzaj terapii rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Korzyści wynikające z przebywania w otoczeniu roślin i aktywności w zakresie ich uprawy i pielęgnacji są widoczne w poprawie zdrowia fizycznego, rozwoju emocjonalnego i umysłowego człowieka, służą zatem lepszej jakości życia.

Joanna Krech

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiające jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, w tym przygotowanie ręki do jednej z najważniejszej funkcji jaką jest pisanie. Terapia ręki to ćwiczenia gimnastyczne całego ciała prowadzące do stabilizacji centralnej i swobodnej pracy kończyn.

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Mowa jest nam potrzebna do porozumiewania się, poznawania i interpretowania świata, pozwala nam także aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i nawiązywać relacje międzyludzkie. Proces rozwoju mowy trwa przez wiele lat i przebiega u każdego dziecka w indywidualnym tempie.