• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Kontakt

kontakty

 

 

 

 

 

Plan lekcji

Jadłospis

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). ;
  2. Komunikat dyrektora centralnej Komisji Egzaminacyjnej o harmonogramie egzaminów w 2019 r.;
  3. Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kłodzku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.